Jít zpět

Specializovaná
ordinace ORL

Chrápání

Detail Skrýt

Chrápání je nepříjemný zvukový fenomén, který vzniká vibrací měkkých tkání v horních cestách dýchacích. Nejčastěji se na jeho vzniku podílí chvění měkkého patra patrového čípku. Na chrápání má vliv nosní průchodnost. Pokud je nos neprůchodný nebo pouze částečně průchodný, je chrápání výrazně častější. Chrápání může být zdraví neškodné, jestliže dochází "pouze" k vyluzování nepříjemných zvuků bez dalších souvislostí. Bývá často zdrojem poruch společenského soužití. Mluvíme o tzv. primární ronchopatii nebo čistém chrápání.

Chrápání může být hlavním příznakem tzv. obstrukční spánkové apnoe (OSA = obstructive sleep apnea). Slovo apnoe pochází z řečtiny a znamená bez dechu. Obstrukční spánková apnoe OSA je charakterizována opakovanými epizodami uzávěru horních cest dýchacích během spánku, které jsou obvykle doprovázeny poklesem hladiny kyslíku v krvi. Následně může dojít ke špatnému okysličení tkání (zejména srdečního svalu, mozku aj.), které může vést k jejich poškození. Příčinou je patologické zúžení dýchacích cest během spánku. Zúžení bývá nejčastěji v oblasti měkkého patra, patrových mandlí za kořenem jazyka, často na více úrovních. Prevalence OSA už ve věkové kategorii 30-60 let činí 4% mužů a 2% žen. Primární ronchopatie není doprovázena poklesem saturace a změnami fyziologických funkcí během epizod chrápání, je však považována za jakýsi předstupeň OSA.

Odstranění chrápání provádíme na základě předchozí konzultace následujícími způsoby:
  • LAUP operačně pomocí laserové metody,
  • radiofrekvenční metodou tepelné redukce tkáně (somnoplastika, RFVTR),
  • kombinovaným výkonem pomocí radiofrekvenčního přístroje.

LAUP (laserem asistovaná uvulopalatoplastika) je operační výkon prováděný laserem, který spočívá v plastice měkkého patra. Výsledkem je zkrácení měkkého patra a jeho zpevnění. Výkon se provádí v lokální, případně šetrné celkové krátkodobé anestezii.

Radiofrekvenční metoda tepelné redukce tkáně (Somnoplastika, RFVTR překlad z orig. = radiofrequency volumetric tissue reduction) spočívá v aplikaci radiofrekvenční elektrody do několika aplikačních míst (5 - 7) tkáně měkkého patra. Zahřátím tkáně dochází ke zmenšení jejího objemu a následnému zpevnění. K úspěšnému odstranění chrápání je nutno více sezení (cca 2 - 3).

Kombinovaný výkon pomocí radiofrekvenčního přístroje spočívá v kombinaci předchozích metod. V první fázi operace je provedena plastika měkkého patra čípku, v druhé fázi je aplikací RF elektrody provedena redukce objemu a zpevnění měkkého patra.

Chronická rýma

Detail Skrýt

Dlouhodobá rýma je pro pacienty velmi nepříjemným společníkem v každodenním životě. Proto naše LLC nabízí možnosti její léčby.

V závislosti na stanovení typu rýmy naši lékaři doporučují pacientům tyto postupy:

Vazomotorickou rýmu je možné zmírnit biostimulačními lasery červené nebo infračervené vlnové délky.
Při chronické hypertrofické rýmě časem dochází k zbytnění sliznic, které již nelze ovlivnit konzervativní léčbou. Takto zbytnělou sliznici je možno zmenšit operací. Většinou je potřeba provést výkon oboustranně, výjimečně jednostranně. Operačními výkony zaměřenými na redukci objemu nosních sliznic (zejména sliznice dolních lastur) jsou:

  • Laserem asistovaná turbinoplastika,
  • Radiofrekvenční turbinoplastika,
  • Turbinoplastika provedená klasickými nástroji.

Laserem asistovaná turbinoplastika je výkon prováděný v lokální anestezii a je nebolestivý. Zbytnělá nosní sliznice je redukována kontaktním diodovým laserem. Výkon může být proveden i podslizničně a je možno jej s odstupem opakovat.

Radiofrekvenční turbinoplastika je nebolestivý zákrok prováděný v lokální anestezii. Zbytnělá nosní sliznice je redukována radiofrekvenční elektrodou. Zákrok je prováděn podslizničně a je možno jej s odstupem opakovat.

Turbinoplastika provedená klasickými nástroji je výkon prováděný v šetrné krátkodobé celkové anestezii. Klasickými nástroji je provedena plastika dolních skořep. Zpravidla je resekována sliznice a částečně i skelet skořepy. Tento typ operace je vymezen pro těžší případy, které nelze léčit předchozími procedurami.

Léčba krvácení z nosu

Detail Skrýt

Opakované krvácení z nosu je velmi nepříjemné. Bývá způsobeno drobnými cévními malformacemi nebo poruchou ve stavbě cévní stěny nejčastěji v oblasti přední časti nosní přepážky. Krvácející cévky lze ošetřit jejich koagulací laserem nebo radiofrekvenčním přístrojem. Výkon je prováděn ambulantně v místním znecitlivění, celý zákrok je nebolestivý.

Odstranění nosních polypů

Detail Skrýt

Nosní polypy jsou stopkaté, často mnohočetné útvary vznikající zpravidla při chronickém zánětu. Vznikají tak slizniční vaky vyplněné řídkým pojivem s chronickým otokem. Nejčastěji vycházejí z oblasti čichových sklípků, ale bývají také na volném okraji nosních skořep, sliznici čelistní a čelní dutiny. Je třeba na ně myslet při dlouhodobé neprůchodnosti nosu, nosní sekreci, poruše čichu, huhňání, chrápání, bolestech hlavy a opakovaných zánětech vedlejších nosních dutin. Nosní polypy lze odstranit laserem nebo radiofrekvenčním přístrojem v lokální nebo šetrné krátkodobé celkové anestézii. Výkon je precizně prováděn endoskopicky pod zvětšením a kontrolou nosní optiky. Jedná se o výkon v rámci tzv. laserem či radiofrekvenčně asistované funkční endoskopické endonazální chirurgie. Součástí výkonu někdy bývá zmenšení objemu nosních sliznic - turbinoplastika.

Operace nosní přepážky - septoplastika

Detail Skrýt

Nerovnosti, deformity a vybočení nosní přepážky nacházíme u velké části populace. Vznikají po úrazu nosu nebo jsou vrozené. Ve většině případů způsobuje vybočená přepážka zhoršení nosní průchodnosti pro dýchání, zejména ve spánku a při sportovní činnosti. Může být příčinou chronické rýmy, onemocnění přínosových dutin, ale i chrápání a dalších např. plicních onemocnění. Přirozené dýchání je dýchání nosem. Často doprovází deformity nosní přepážky zvětšení dolních skořep v nosní dutině ( jedná se o kompenzační mechanismy organismu, kterými se snaží symetricky srovnat nosní průchodnost, často za cenu dalšího zhoršení dýchání).

OPERAČNÍ VÝKONY ZAMĚŘENÉ NA SROVNÁNÍ NOSNÍ PŘEPÁŽKY

V našem Laserovém léčebném centru provádíme plastickou úpravu tvaru nosní přepážky - septoplastiku. Jedná se o operační výkon v šetrné celkové anestezii, jehož cílem je úprava tvaru a postavení nosní přepážky (vyrovnání a uložení do střední linie). Výkon je prováděn v dutině nosní a nezanechává žádné viditelné jizvy. Součástí operačního výkonu bývá i plastická úprava dolních lastur laserem či radiofrekvenčním přístrojem (kompenzačně někdy dochází k zvětšení lastury). V závěru operace jsou podél přepážky uloženy silikonové dlažky a operace je ukončena nosní tamponádou. Pooperační průběh vyžaduje 12 až 24hodinovou hospitalizaci, po které se odstraní tamponáda a pacient odchází domů. Dlažky se odstraňují ambulantně za týden po operaci. Doba rekonvalescence je individuální v délce 1 až 2 týdnů. Výsledkem, který se dostavuje přibližně za 3 týdny po operaci, je dobře průchodný nos, možnost sportovních aktivit a klidný spánek.