Jít zpět

MUDr. Karel Matler

Na klinice LLC působí jako lékař specialista zaměřený na estetickou, korektivní a funkční chirurgii nosu, estetické a korektivní operace uší a další.

Ukončil studium na lékařské fakultě UP Olomouc v roce 1993. Kariéru lékaře zahájil v témže roce na ORL oddělení Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. Po úspěšném složení atestační zkoušky I. stupně v oboru otorinolaryngologie v letech 1996-2006 pracoval na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici Ostrava. V roce 2001 úspěšně absolvoval atestační zkoušku II. stupně v oboru otorinolaryngologie. Od roku 2006 pracuje ve funkci zástupce primáře na ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. 

Má licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a poradenskou činnost, pro výkon vedoucího lékaře a primáře pro obor otorinolaryngologie.  Je členem České lékařské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České lékařské komory.

Jako autor či spoluautor se podílel na publikaci vědeckých článků, zejména o elektrochirurgii, chrápání a spánkové apnoe, v tuzemských i zahraničních časopisech.  Je autorem a spoluautorem přednášek prezentovaných na tuzemských a zahraničních kongresech s rozsáhlou problematikou v ORL a chirurgii hlavy a krku. 

Na klinice LLC působí jako lékař specialista zaměřený na estetickou, korektivní a funkční chirurgii nosu (septoplastika, septorinoplastika, laserem asistovaná funkční endoskopická endonazální chirurgie, laserem asisitovaná turbinoplastika…), estetické a korektivní operace uší, diagnostiku a mini invazívní léčbu chrápání a spánkové apnoe.

S elánem a nadšením zde dále rozvíjí své zkušenosti a dovednosti v oblasti mini invazívní laserové a radiofrekvenční chirurgii. Podílí se na aprobaci nových přístrojů, technologií a léčiv požívaných v medicíně. Je empatický a vstřícný, chotný vyslechnout, poradit a pomoci. 

Motto

“Důležitá je nejen kráse, ale i funkčnost a zdraví.”